Công ty Cổ phần May Tam Quan

Giới thiệu về Công ty May Tam Quan

Tháng 6 năm 2009 Hội đồng quản trị Công ty CP May Bình Định quyết định đầu tư mở rộng Xí nghiệp May Tam Quan và chuyển thành Công ty CP May Tam Quan, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty May Nhà Bè (CTCP).

Công Ty Cổ phần May Tam Quan có qui mô ban đầu chỉ hơn 400 lao động, tọa lạc trên diện tích 3.000 m2 đất với nhà xưởng tạm bợ; doanh thu gia công bình quân đạt khoảng 50.000 USD/tháng. Ra đời trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế thị trường, nhưng đến nay, Bộ máy Công ty CP May Tam Quan đã phát triển lớn mạnh, bao gồm 10 phòng ban, bộ phận và 03 Xí nghiệp may. Tổng vốn điều lệ của Công ty là 30 tỉ đồng. 

 

Công ty liên kết