Sự kiện

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 3 NĂM 2022

Ngày đăng: 26/02/2022

THÁNG 3/2022 CÔNG TY CẦN TUYỂN:

+ 50 CN biết may CN và chưa biết may

+ 01 phụ kho

+ 05 thợ ủi

+ Tiền lương, chế độ phúc lợi xem ảnh đính kèm