Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng tháng 11 và 12 năm 2015

Ngày đăng: 03/11/2015

Công Ty Cổ phần May Tam Quan luôn tạo môi trường làm việc hiện đại, mức lương cao, ổn định và có đầy đủ chế độ của người lao động được Nhà Nước ban hành.

Để áp ứng nhu cầu lao động phục vụ sản xuất, nay Công Ty Cổ phần May Tam Quan tuyển dụng công nhân 3 như sau: cần tuyển 100 công nhân may trong tháng 11&12. Ưu tiên công nhân biết may và công nhân cũ của Công ty đã từng nghỉ việc đi làm lại.

Chi tiết vui lòng liên hệ:

Chi Tiếp ĐT 0917. 84.1119

Chị Liên ĐT 0945 004 758

Email: contact@maytamquan.com.vn

Website: http://www.maytamquan.com.vn